Lankymosi taisyklės

LUMINA parko Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose lankymosi taisyklės

1. LUMINA parkas yra šviesų instaliacijų ir garsų festivalis po atviru dangumi, veikiantis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose (Kairėnų g. 43, Vilnius) (toliau – Parkas).
2. Siekiant užtikrinti visų lankytojų saugumą, Parko lankytojai privalo laikytis LUMINA parko taisyklių, Vilniaus universiteto botanikos sodo lankymo taisyklių (skelbiamos https://bit.ly/3RARbKX ), o karantino metu – Vilniaus universiteto botanikos sodo lankymo karantino metu taisyklių (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Taisyklės).
3. Parko lankymas reiškia, kad lankytojas susipažino su šiomis Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis
4. Su Parko taisyklėmis galima susipažinti Parko informacijos vietoje, Parko interneto svetainėje ir Parko socialiniuose tinkluose.
5. Lankymosi sąlygos ir kainos

5.1. Parkas veikia nuo antradienio iki sekmadienio. Parkas neveikia pirmadieniais, išskyrus  gruodžio 25 d. ir sausio 1 dieną. Parkas sezono metu veikia nuo 2023 m. spalio 20 d. iki 2024 m. vasario 25 dienos.

5.2. Parkas dirba nuo antradienio iki sekmadienio iki 22:00 val. (paskutinis įėjimas 21:00 val.). Parko pradžios laikas keičiamas priklausomai nuo laikotarpio. Parko darbo laikas: spalio 20–28 d. – nuo 18:30 val.; spalio 29 d. – lapkričio 19 d. – nuo 17 val.; lapkričio 20 d. – sausio 7 d. – nuo 16.30 val.; sausio 8–31 d. – nuo 17 val.; vasario 1– 11 d. – nuo 17.30 val.; vasario 12–25 d. – nuo 18:00 val.

5.3. 2023 m. gruodžio 24 d. Parkas nedirbs.

5.4. Parkas gali būti uždarytas dėl staigių oro sąlygų pokyčių (įskaitant stiprius vėjo gūsius ir liūtis). Informacija bus skelbiama Parko socialiniuose tinkluose. Staiga pablogėjus orams, lankytojai turėtų laikytis parko darbuotojų nurodymų, įskaitant nurodymą nedelsiant palikti Parką.

5.5. Parko veikla gali būti sustabdyta dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijoje Covid-19 pandemiją.

5.6. Parko lankytojai privalo įsigyti įėjimo bilietą. Bilietus galima įsigyti interneto svetainėje https://bilietai.luminapark.lt/ arba parke esančiose bilietų kasose. Bilietų kasos dirba nuo antradienio iki sekmadienio Parko darbo metu nurodytu 5.2. punkte. Internetu įsigyti bilietai yra elektroninės formos.

5.7. Bilietus įsigyti su nuolaida turi teisę: vaikai iki 18 metų, studentai (turintys ISIC arba LSP studento pažymėjimą), pensininkai, neįgalieji ir juos lydintys asmenys, Vilniaus universiteto darbuotojai, šeimos su šeimos kortele. Teisę į bilietą su nuolaida turintys asmenys privalės pateikti tai įrodantį dokumentą.

5.8. Vaikams iki 2 metų įėjimas į Lumina parko teritoriją nemokamas.

5.9. Bilietas suteikia teisę įeiti vieną kartą. Išėjus iš Parko, bilietas netenka galios ir negali būti naudojamas pakartotinai.

5.10. Bilietus į parką galima įsigyti iš anksto internetu.

5.11. Bilietai galioja tik tą dieną, kuriai jie yra įsigyti.

5.12. Įsigyti bilietai negrąžinami ir nekeičiami išskyrus 5.13. punkte aprašytais atvejais.

5.13. Kompensuoti išlaidas už įsigytą bilietą galima tik tuo atveju, jeigu bilieto galiojimo metu Parko veikla buvo sustabdyta. Esant tokiai situacijai, norėdami gauti kompensaciją, siųskite pranešimą el. paštu: info@luminapark.lt

5.14. Valstybinių švenčių dienomis galioja savaitgalio bilietų kainos. Taip pat šiomis dienomis Parkas veiks ir pirmadienį. Lapkričio  1–2 d., gruodžio 25 d. ir sausio 1 d. 

6. Fotografavimas ir filmavimas

6.1. Fotografuoti ir filmuoti Parke asmeniniais tikslais galima jei tai netrukdo Parko lankytojų judėjimui, netrikdo lankytojų, nekenkia augalams, eksponatams ir Parko įrangai, nedaro žalos kitiems lankytojams (fizinės ar susijusios su asmens teise į atvaizdą). Tokiu atveju apie fotografavimą ar filmavimą pranešti nereikia.

6.2. Virš Parko draudžiama naudoti dronus ir elektrines skraidykles.

6.3. Fotografuoti ir filmuoti komerciniais tikslais galima tik gavus UAB Lumina Park LT sutikimą. Komercinės fotosesijos Parko teritorijoje kaina yra 100 eur + PVM, mokama prieš fotosesiją bilietų kasoje prie įėjimo. Privaloma iš anksto rezervuoti vietą susisiekus el. paštu info@luminapark.lt.

6.4. Draudžiama fotografuoti ir filmuoti apsaugos sistemų dalis.

6.5. Parkas neatsako už trečiųjų asmenų asmeninių teisių pažeidimą ar žalos jiems padarymą dėl fotografavimo ir filmavimo.

6.6. Parko teritorija yra filmuojama. Vaizdo įrašas saugomas 14 (keturiolika) dienų. Teritorija filmuojama siekiant užtikrinti įmonės turto apsaugą ir darbuotojų saugumą. 

7. Vaikų ir nepilnamečių lankymasis Parke

7.1. Vaikai ir nepilnamečiai Parke gali būti tik prižiūrimi suaugusiųjų, kurie prisiima visą atsakomybę už jų saugumą.

7.2. Už nepilnamečių elgesį ir teisinį vaikų saugumą atsako globėjai arba tėvai.

8. Gyvūnai Parke

8.1. Šunims ir kitiems naminiams gyvūnams draudžiama lankytis Parke VU Botanikos sode Kairėnuose.

8.2. Draudžiama gaudyti, gąsdinti ir maitinti Parke gyvenančius gyvūnus ir paukščius.

8.3. Lankytojas, nesilaikantis šių Taisyklių ir įsinešęs šunį ar kitą naminį gyvūną į Parko teritoriją, privalės išeiti iš Parko, jo bilietas nebus kompensuojamas.

9. Saugumas

9.1. Siekiant užtikrinti Parko lankytojų saugumą, draudžiama bėgioti, važinėti dviračiais (taip pat ir vaikiškais), naudotis riedlentėmis, paspirtukais, riedučiais ir pan.

9.2. Parke yra keletas instaliacijų, į kurias galima įeiti ir nusifotografuoti. Draudžiama lipti ant instaliacijų, kurios yra aptvertos užtvarais. Draudžiama judinti instaliacijas.

9.3. Draudžiama liesti elektros prietaisus, kabelius, laidus ir instaliacijas laikančius elementus.

9.4. Dienomis, kai yra nepalankios oro sąlygos (lietus, kruša, snygis, vėtra ir kt.), reikia būti ypač atsargiems.

9.5. Parką nuolat stebi apsaugos darbuotojai, kameros ir apsaugos sistemos. Į Parką įeinantys lankytojai apie tai žino ir sutinka būti stebimi.

9.6. Parke draudžiama rūkyti ir naudoti aplinkai kenksmingas kvapiąsias medžiagas.

9.7. Asmenims, trikdantiems ramybę ir tvarką bei nesilaikantiems šių Taisyklių, gali būti atimta teisė lankytis Parke, nekompensuojamas bilietas, privaloma atlyginti žalą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

9.8. Lankytojai, be šių Taisyklių ir 2 p. išvardintų dokumentų reikalavimų, privalo laikytis ir kitų LR galiojančių įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių tvarką viešose vietose, reikalavimų.

9.9. Kvalifikuoti apsaugos darbuotojai turi teisę šių Taisyklių nesilaikančius lankytojus išvesti iš Parko. Tokiu atveju lankytojai negali reikšti jokių pretenzijų.

9.10. Parko lankytojai privalo laikytis Parko darbuotojų, atsakingų už saugumą, nurodymų ir pastabų.

9.11. Į Parką draudžiama įsinešti ir naudoti pirotechnikos priemones, sprogmenis, kenksmingas chemines medžiagas ir pan.

9.12. Lankytojai privalo griežtai laikytis Parko sveikatos ir saugos taisyklių bei priešgaisrinių taisyklių. Visoje Parko teritorijoje draudžiama leisti fejerverkus, šaltąją ugnį, petardas ir kt.

9.13. Parko veiklų organizatoriai neatsako už lankytojų, apsvaigusių nuo alkoholio, elgesį. Tokie lankytojai prisiima visą atsakomybę už savo elgesį, žalą ir traumas, patirtas lankantis Parke. Apsvaigę Parko lankytojai gali būti paprašyti nedelsiant palikti parką, o išlaidos už bilietą kopensuojamos nebus.

9.14. Draudžiama liesti Parke esančias meno instaliacijas, elektros instaliacijas ir prožektorius.

9.15. Parke draudžiama teršti aplinką ar šiukšlinti Parką, naikinti želdinius, tvoreles aplink žaliuosius plotus.

9.16. Parke draudžiamas bet koks elgesys, diskriminuojantis kitus Lankytojus (įskaitant rasizmą, antisemitizmą, ksenofobiją, homofobiją ir kt.).

9.17. Susižeidus ar sužalojus kitą lankytoją, nepriklausomai nuo žalos pobūdžio, privaloma kreiptis į Parko darbuotojus.

9.18. Draudžiama laužyti ir naikinti Parkui, VU Botanikos sodui ar tretiesiems asmenims priklausančius daiktus ir įrangą.

9.19. Parko lankytojas negali tikėtis žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan. atvejais) atlyginimo, jeigu tai įvyko dėl šių Taisyklių ir/ar bendrųjų Botanikos sodo lankymo taisyklių reikalavimų pažeidimo arba nesilaikymo. Lankytojas yra finansiškai atsakingas už bet kokią žalą, įskaitant žalą asmeniui, ir žalą turtui, padarytą dėl jo kaltės.

9.20. Kiekvienas lankytojas atsako už savo daiktus, atsineštus į Parką, įskaitant akinius, telefoną, kuprinę, nešiojamąjį kompiuterį ir kt. Parkas finansiškai neatsako už minėtų daiktų sugadinimą ir (arba) praradimą, taip pat ir tuo atveju, jei jie paliekami Parke, jo apylinkėse, automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose greta Parko teritorijos esančiose vietose.

9.21. Parke pamestus ar paliktus daiktus, jei juos rado Parko darbuotojas arba perdavė trečioji šalis, galima atsiimti kasoje per 30 dienų nuo radimo momento.


9.22. Parkas neatsako už žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos, gamtos jėgų, oro sąlygų ar kitų nenugalimos jėgos (force majeure) priežasčių, išimtinai dėl nukentėjusiosios šalies ar trečiosios šalies kaltės.

9.23. Parkas neatsako už elektros, dujų, vandens ar kitų komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimus, taip pat už bet kokius dėl to galinčius kilti nepatogumus.

9.24. Parke gali kilti gaisrų. Draudžiama artintis prie ugnies mažesniu nei 2 metrų atstumu.