Kontaktai

Parašykite mums žinutę!

Lumina Park Vilnius

Kairėnų g. 43, Vilnius

lilija.eizintiene@luminapark.lt

Bendradarbiavimas rinkodaros srityje

1. Asmens duomenų valdytojas yra LUMINA Sp. z o.o., kurios pagrindinė buveinė yra Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Blekitna 3, el. pašto adresas: ado@luminapark.pl
2. Kontaktinėje formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi sutikime nurodytu tikslu, siekiant atsakyti į klausimus, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6 str. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktą.)
3. Asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo sutikimo davimo dienos, o praėjus šiam laikotarpiui bus ištrinti, nebent suteiktas sutikimas būtų atšauktas anksčiau.
4. Asmens duomenų gavėjais gali būti subjektai iš „ATM Grupa Capital Group” (https://www.atmgrupa.pl/o-nas/grupa-kapitalowa/), „Topacz Investments Sp. z o.o.”, įsikūrusi Slėzoje, ir kiti subjektai, įgalioti gauti asmens duomenis remiantis teisinėmis nuostatomis.
5. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perdavimą ir teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, tačiau tai neturi įtakos ankstesniam duomenų tvarkymo, kurį atlieka Administratorius, teisėtumui .
6. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui), jei nustatoma, kad tvarkant asmens duomenis pažeidžiami teisės aktai.
7. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint atsakyti į atsiųstą klausimą.